ANDREAS ZAHL NORDENSTJERNE
STORTINGSVALGET 2017 I AKERSHUSSTEM PÅ NORDENSTJERNE
Andreas Zahl Nordenstjerne er Liberalistenes kandidat #17 i stortingsvalget 2017. Ved å stemme på #17 Nordenstjerne, stemmer du på en frisinnet og fremskrittsvennlig kandidat som på Stortinget vil tale Akershus' interesser på et liberalt fundament.

NORDENSTJERNES HOVEDSAKER
Lavere skatt: Nordenstjerne går inn for færre, bredere og lavere skatter. Herunder er Nordenstjerne tilhenger av 5/10-modellen (5 prosent moms, 10 prosent inntektsskatt) som alternativ til dagens skatte- og avgiftsskog.
Enklere lovverk: Nordenstjerne ønsker å dekriminalisere forbrytelser som ikke har et offer. I tillegg må det bli enklere å inngå avtaler, drive næring og bebygge egen tomt, for å nevne noe, uten at staten regulerer eller forbyr.
Fri innvandring: Nordenstjerne mener at alle som forsørger seg selv og som ikke dømmes for kriminalitet, bør få bo i Norge. Fremmede klær, språk, hudfarge og liknende er et dårlig argument for å nekte noen opphold.
Økt mangfold: Forskjeller i etnisitet, i seksuell preferanse og videre er i Nordenstjernes øyne en styrke for Norge, ikke minst hva angår kompetanse, kreativitet og innovasjon i næringsliv og i akademia.
Styrket rettssikkerhet: En gigantisk stat, herunder utallige ansatte som utøver makt, men som nesten aldri stilles til ansvar for sine handlinger, er en trussel mot folks rettssikkerhet og mot demokratiet. Nordenstjerne vil innføre personlig straff- og erstatningsansvar for offentlig ansatte, avvikle store deler av staten og blant annet erstatte barnevernet med en relatert seksjon i politietaten. I tillegg skal omfattende reprivatisering sikre meningsmangfold og maktspredning i Norge.

FAKTA OM NORDENSTJERNE
Alder: Nordenstjerne (f. 1984) er 33 år gammel på valgdagen.
Bakgrunn: Nordenstjerne er fra Oslo/Akershus og São Paulo.
Utdannelse: Nordenstjerne blir å ta en natur- og samfunnsvitenskapelig bachelorgrad (3 år) med to støtteenheter (2 år), og begynner deretter på en mastergrad (2 år). Foruten akademisk utdannelse har Nordenstjerne profesjonsutdannelse (1,5 år).
Yrke: I tillegg til å studere, er Nordenstjerne investor og næringsdrivende i mindre skala. Han har også bakgrunn i varehandel.
Frivillighet: Nordenstjerne har i en årrekke hatt frivillige verv. Blant annet er han siden 2017 folkevalgt dommer i Borgarting lagmannsrett.

LIBERAL OG PROGRESSIV
Er du en liberal og progressiv person som ønsker en likedan politikk? Da er Nordenstjerne din kandidat. Sett tallet 1 foran #17 Nordenstjerne på din stemmeseddel fra Liberalistene.

ER DU IKKE OVERBEVIST?
Nordenstjerne svarer på spørsmål fra stemmeberettigede i Akershus. Send fullstendig navn, fødselsår og spørsmål til: valg2017@nordenstjerne.no Besøk også Liberalistene på: liberalistene.org


Fotografi: Moment StudioProtected by copyright © Andreas Martinsen de Nordenstjerne

LEGAL NOTICE FOR NORDENSTJERNE.NO: This website's content, including copyright and other rights, belongs exclusively to the owner and/or to third parties. It is prohibited to copy, photograph or in other ways make use of system, of text, of media files, et cetera. Infringements may result in legal prosecution and establish legal liabilities in any jurisdiction. This document was published on 14 March 2017 and edited on 9 April, 24 May, and 22 June.