Disse sidene inneholder person- og firmarelatert informasjon om Andreas Martinsen av Nordenstjerne i Oslo. Nettstedets målgruppe er Nordenstjernes forbindelser, media og øvrige som har aktverdig behov for informasjon.